Wil je jouw werkplek extra beveiligen voor jezelf, je werknemers en je omgeving? Dan ben je aan het juiste adres! Lees hier meer over de functies van een afzetlint voor je bedrijf om incidenten te vermijden.

Wat is een afzetlint?

Afzetlinten zijn een snelle en effectieve manier om een visuele perimeter te creëren rond tijdelijke gevaren. Het wordt doorgaans gebruikt op plaatsen waar veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn vastgesteld, maar die niet onmiddellijk bekend of duidelijk zijn voor mensen die het gebied kunnen betreden. Deze linten worden meestal gebruikt in gebieden waar schade aan apparatuur of letsel waarschijnlijk is. Ze worden ook gebruikt om te waarschuwen voor onveilige praktijken. Er bestaan twee soorten kleuren van afzetlint. De situatie bepaalt welke kleur moet worden gebruikt. Geel staat voor de voorzichtigheid tape en deze wordt gebruikt voor gevallen waar het gebarricadeerde gebied een laag niveau van veiligheids- en gezondheidsrisico’s heeft. Rood staat voor gevaar en dat mensen het gebied niet mogen betreden. 

Waarom heb je een afzetlint nodig
Waarom heb je een afzetlint nodig

Waarom heb je een afzetlint nodig?

Afzetlinten worden in veel situaties gebruikt om de veiligheid te bevorderen door gebieden met een hoog risico aan te geven of gebieden af te bakenen waar beperkingen gelden. Afzetlinten kunnen gebruikt worden op bouwterreinen als waarschuwing voor gevaarlijke gebieden of om deze af te zetten, en om de aandacht te vestigen op gevaarlijk apparatuur. Daarnaast, kan je een afzetlint voor evenementen gebruiken, om alles in goede banen te lijden. Vervolgens, worden afzetlinten gebruikt bij plaatsen van misdaad. Afzetlinten kunnen voor vele situaties gebruikt worden waarbij ze incidenten helpen voorkomen.

zorg er dan voor dat je onveilige gebieden goed afbaken
zorg ervoor dat je onveilige gebieden goed afbakend

Waar koop je een afzetlint?

Als je werk gevaarlijke elementen bevat, zorg er dan voor dat je onveilige gebieden goed afbakent om ieders veiligheid te garanderen en ernstig letsel op de werkplek te voorkomen. Koop nu het juiste afzetlint op Bedruktafzetlint.nl en garandeer zo je veiligheid en die van je omgeving!